ЕПС на сајму енергетике

8.10.2018.
Наставак улагања и унапређења пословања

На 14. Међународном сајму енергетике и 15. сајму заштите животне средине Екофер у Београду, „Електропривреда Србије“ представила је најважније инвестиционе и еколошке пројекте, новине у пословању електродистрибутивног сектора и планове у области рударства.

Изградњу ветропарка у Костолцу, снаге 66 мегавата са могућом годишњом производњом електричне енергије од 151 гигават-сат, Влада Србије прогласила је пројектом од државног значаја. За стручњаке ЕПС-а тај пројекат биће велики изазов, посебно у домену управљања ветро капацитетима и имплементацијом у производни систем ЕПС-а. До краја године очекује се да ЕПС добије статус повлашћеног произвођача електричне енергије из обновљивих извора, одређене дозволе и сагласности надлежних министарстава и објави тендер за набавку опреме и израду пројекта за извођење.

Представљени су пројекти ревитализације агрегата А2 у ХЕ „Ђердап 1“, агрегата А3 на ХЕ „Зворник“, као и 13 малих и изградње две нове мале ХЕ. Најзначајнији пројекат у термосектору ЈП ЕПС у 2018. био је ревитализација блока А4 у ТЕНТ А. Капиталним ремонтом повећана је инсталисана снага блока са 308,5 на 332,7 мегавата, повећана поузданост рада, продужен радни век постројења, повећана енергетска ефикасност и смањен негативни утицај на животну средину.  

О путу до дигиталног рудника, иновацијама у рударском сектору и важности увођења модерних технологија у рударске огранке ЕПС-а, говорио је Слободан Митровић, извршни директор за производњу угља.

– Дигитална трансформација рударских процеса је кључно питање будућности рударства. У рудницима ЕПС-а тренутно се израђују геолошки и технолошки модели, реализује се пројекат изградње система за управљање квалитетом угља у западном делу Колубарског басена и развија интегрално-информациони систем за праћење производње угља – рекао је Митровић.

ЕПС је представио и нови производ на тржишту електричне енергије за комерцијалне потрошаче - зелену енергију са гаранцијом порекла. Комерцијални купци моћи ће од ЕПС-а да купе електричну енергију произведену искључиво из обновљивих извора енергије и тиме допринесу очувању животне средине. Наредне године почеће да ради нови кол центар за потрошаче, као и увођење новог билинг система, а циљ је још боља и бржа комуникација са купцима и њихово боље информисање увођењем нових технологија.

Из пословања „ЕПС Дистрибуције“ представљен је пројекат „Побољшање реаговања у ванредним ситуацијама“, који се реализује из донација Европске уније кроз ИПА 2014 фондове електроенергетском сектору за санацију и превенцију поплава.

Изградња постројења за одсумпоравање димних гасова на четири термоблока ТЕНТ А (А3-А6) је један од најзначајнијих еколошких пројеката ЈП ЕПС, вредан око 167 милиона евра. Изградњом овог постројења концентрација сумпорних оксида у димном гасу биће сведена испод 200 милиграма по нормалном метру кубном, а садржај прашкастих материја у димном гасу испод 20 mg/Nm³, што је у складу са важећим европским стандардима. Конзорцијум кога чине јапанске фирме и домаће „Јединство“ из Севојна, предводи Mitsubishi Hitachi Power Systems. Изградња постројења почеће у првом кварталу 2019.

Врх