Милорад Грчић на челу ЕПС-а

15.3.2016.

Именован в. д. директора ЈП ЕПС Влада Србије именовала је Милорада Грчића за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“. Новоименовани в. д. директора ЕПС-а три године је био директор Рударског басена „Колубара“, до јесени 2015. године. На функцију в. д. директора компаније, Грчић долази са позиције директора Кaнцeлaриje зa друштвeнo oдгoвoрнo пoслoвaњe ЈП EПС. Милорад Грчић рођен је 14. новембра 1970. године, по занимању је економиста и живи у Обреновцу.
Врх