Прецизније праћење еколошких параметара у „Колубари“

7.3.2017.

Заштита животне средине Огранак Рударски басен „Колубара” од марта има обједињену електронску базу података о мониторингу животне средине кроз четири параметра - ваздух, земљиштe, воду и буку. База која је формирана употребом Географског информативног система (ГИС), прва је те врсте у ЈП „Електропривреда Србије” и очекује се да ће побољшати заштиту животне средине на територији РБ „Колубара“. ГИС база ће, за сада, бити постављена на интерни портал „Колубаре” и до информација ће се долазити лако, једноставним кликом на одређену тачку на мапи целокупног подручја Рударског басена. Нова база еколошких параметара омогућиће лакшу идентификацију и процену загађења.ГИС је у основи информациони систем – специфичан начин приказивања података, који служи за интегрисање, складиштење, уређивање, анализу и приказ географских информација.У РБ „Колубара” је ГИС први пут практично и успешно примењен 2012. године, за снимање и картирање противпожарних путева на тешко проходном подручју од око 800 хектара рекултивисаног и пошумљеног земљишта одлагалишта површинског копа Поље „Д” у Миросаљцима.
Врх