Представници EBRD посетили РБ „Колубара“

7.3.2017.

Заштита животне средине Делегација Европске банке за обнову и развој (ЕBRD) предвођена Дaнијелом Бергом, директором ЕBRD за Србију, посетила је Рударски басен „Колубара”. Представници банке уверили су се на терену у ток реализације пројекта „Унапређење заштите животне средине у колубарском угљеном басену“. Током посете, представници ЕBRD су са тимом ЈП „Електропривреда Србије” и Огранка РБ „Колубара”, који је укључен у праћење реализације пројекта, обишли новоизграђено насеље „Расадник” у Лазаревцу, гробље „Лазаревац 2” и видиковац копа Поље „Б/Ц” у Барошевцу. На терену су могли да виде како напредују послови реализације монтаже БТО система који се финансира кредитним средствима EBRD. Представници банке разговарали су и са представницима нeвлaдиних oргaнизaциja кoje су кao зaинтeрeсoвaнe стрaнe укључeнe у прoцeс прaћeњa рeaлизaциje прojeктa. Делегација ЕBRD се сусрела и са представницима месних заједница из којих се становници измештају за потребе напредовања рударских радова.
Врх