Продужен рок за попуст на 28. у месецу

7.3.2017.

ЕПС изашао у сусрет купцима ​(Београд, 4. април 2016. године) На иницијативу Милорада Грчића, в. д. директора „Електропривреде Србије“, Надзорни одбор ЈП ЕПС је одлучио да рок за остваривање попуста од пет одсто за плаћање рачуна за електричну енергију продужи за три дана до 28. у месецу. Ова погодност важиће од мартовских рачуна, који ће на кућне адресе домаћинстава стићи у априлу. - Купци су наши најважнији партнери и зато сам заједнички са тимом проценио да би било веома добро да датум за остваривање попуста од пет одсто померимо са 25. на 28. у месецу. То је важно најредовнијим платишама, пензионерима који обично 25. у месецу примају пензију – рекао је Милорад Грчић, в. д. директора „Електропривреде Србије“. - Послушали смо купце, јер је то и циљ нашег рада – да купци буду задовољни. Сeктoр зa oднoсe с jaвнoшћу JП EПС
Врх