Отворена нова трафостаница у Љигу

7.3.2017.

Инвестиције у дистрибутивни систем ЕПС-а (Београд, 12. април 2016. године) Јавно предузеће „Електропрвиреда Србије“ и „ЕПС Дистрибуција“ пустили су у рад нову трафостаницу 110/35/20 kV „Љиг”, која ће омогућити поузданије снабдевање домаћинстава и развој привреде у том региону. У градњу трафостанице са опремом најновије генерације, реконструкцију постојећег далековода 110 kV „Лазаревац-Љиг” и опремање далеководног поља 110 kV у ТС 110/35 kV „Очага”, ЕПС је уложио више од 300 милиона динара.- Ово је велика инвестиција која ће омогућити дугорочну стабилност дистрибуције електричне енергије. ТС „Љиг“ изузетно је важна и за сигурно напајање електричном енергијом инфраструктурних објеката дуж новог аутопута „Београд – Јужни Јадран“. Пуштањем у напон ове трафостанице смањиће се технички губици, што је приоритет рада ЕПС-а и Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуције” – рекао је Милорад Грчић, в. д. директора „Електропривреде Србије“.Модернизација дистрибутивних објеката ЕПС-а додатно ће смањити губитке на мрежи и донети уштеде које ће бити преусмерене у даље унапређење система. Драган Лазаревић, председник Општине Љиг захвалио је представницима ЕПС-а који су препознали инвестиционе потенцијале у овој општини и истакао да је изградња оваквог енергетског објекта омогућава развој читавог краја.Нова трафостаница значајна је за снабдевање електричном енергијом грађана и привреде у општинама Љиг, Мионица и Горњи Милановац и омогућиће њихов даљи развој. Стварају се предуслови за формирање индустријских зона, што доприноси отварању нових радних места. Туризам у бањама Љиг и Врујци моћи ће несметано да се развија. Свечаном пуштању нове трафостанице у рад присуствовали су и мр Богдан Лабан, директор „ЕПС Дистрибуције”, Зоран Рајовић, извршни директор за дистрибуцију електричне енергије ЈП ЕПС, Веселин Шиљеговић, директор ЕД „Лазаревац”, као и представници општина и пословни партнери. Сектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС
Врх