Нема кашњења у пројекту „Костолац Б3“

7.3.2017.

ЕПС испуњава све обавезе (​Београд, 2. јун 2016. године) Поводом нетачних информација објављених у појединим медијима, „Електропривреда Србије“ обавештава јавност да пројекат изградње новог блока Б3, снаге 350 мегавата, у Термоелектрани „Костолац Б“ напредује у потпуности у складу са уговором овог јавног предузећа са кинеским партнерима и да нема кашњења. Пројекат се одвија у складу са другом фазом Пакет пројеката ТЕ „Костолац Б“ у којем је извођач радова кинеска компанија CMEC (China Machinery Engineering Corporation). Планирани рок за завршетак изградње блока Б3 је 2020. година, а планирано је да радови почну у току 2016. године, тако да нису пробијени рокови за почетак радова.Реализација пројекта, којим ће Србија после три деценије добити нову термоелектрану, званично је почела 4. јануара 2016. године, након што је у складу са уговором аванс извођачу радова уплатио ЕПС, а не Влада Србије како су пренели поједини медији. Инвеститор градње трећег блока у ТЕ „Костолац Б“ је ЕПС, који је за реализацију пројекта узео преференцијални зајам од кинеске Ексим банке под веома повољним условима. Почетак радова на градњи новог блока Б3 уследиће по добијању грађевинске дозволе. У јавности је настала забуна да је почетак радова најављен за Божић 2016. године јер се погрешно користио термин ''почетак радова'' уместо „почетак реализације пројекта“.Неопходне сагласности надлежних и део пројектне документације добијени су и завршени у периоду 2013-2015. година. Идејни пројекат урађен је 2013. године и на њега је сагласност дала Ревизиона комисија министарства грађевинарства 2014. године. Биће урађена нова студија о заштити животне средине, јер је сагласност на претходну истакла почетком 2016. године и та процедура је већ покренута. Обезбеђена је и локацијска дозвола (2013/2015. године).У току је израда потребне инвестиционо-техничке документације за грађевинску дозволу и захтев ће бити поднет надлежном министарству када се за то стекну законски предуслови. Грађевинска дозвола издаваће се по фазама и укупно ће их бити 11.На локацији новог блока Б3 у току је рашчишћавање значајних количина отпада и других материјала који су ту одлагани од почетка рада ТЕ „Костолац Б“ пре више од 20 година. У току су и археолошка истраживања која су законска обавеза ЈП ЕПС јер се ТЕ „Костолац Б“ налази у заштићеној околини археолошког налазишта Виминацијум. ЈП ЕПС све садашње и будуће пројекте реализује искључиво са потребним дозволама уз поштовање важеће законске регулативе, као и техничких, еколошких и других прописа и стандарда.Друга фаза пакет пројекта ТЕ „Костолац Б“, поред новог термо блока обухвата и проширења копа Дрмно за повећање производње угља са девет на 12 милиона тона годишње. Пројекат обухвата изградњу новог БТО система (Багер-Транспортер-Одлагач) и изградњу трафостанице са далеководом. У току је припрема потребне инвестиционо-техничке документације и дозвола за тај део пројекта. ектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС
Врх