Успешна сарадња EBRD и ЕПС-а

7.3.2017.

Директори EBRD посетили ЕПС Чланови Одбора директора Европске банке за обнову и развој (EBRD) разговарали су у Лазаревцу са пословодством „Електропривреде Србије“ о реализацији пројеката инвестиције у РБ „Колубара“ и финансијском реструктурирању ЕПС-а, које је подржала та финансијска институција.Током посете Рударском басену „Колубара” директори EBRD састали су се и са представницима месних заједница Вреоци и Зеоке.Главна тема састанка у Лазаревцу била је статус реализације првог „зеленог” пројекта у ЈП ЕПС и РБ „Колубара”, највећег инвестиционог пројекта у рударству, који се финансира кредитима EBRD и Немачке развојне банке (KfW). На састанку је речено да тај пројекат набавке нове производне опреме за површинске копове и система за управљање квалитетом угља доприноси заштити животне средине и ефикаснијем пословању ЕПС-а. Директори ЕBRD обавештени су и о процесу реорганизације компаније, као и о настојањима ЕПС-а да у координацији са државним органима и ресорним министарствима створи услове за дугорочно планирање експропријације, која је први корак за отварање нових копова. Посебно је наглашена важност новог уговореног кредита од 200 милиона евра за финансијско реструктурирање ЈП ЕПС, које би дугорочно довело до подизања корпоративних стандарда, енергетске ефикасности и побољшања заштите животне средине.Слободан Митровић, извршни директор за производњу угља у ЈП ЕПС, истакао je да ЕПС има велике обавезе наслеђене из прошлости са којима се суочава, велика очекивања у садашњости за испуњење производних планова уз поштовање високих стандарда заштите животне средине и вођење одговорне социјалне политике. Представници месних заједница Зеоке и Вреоци истакли су да су задовољни су добром сарадњом са компанијом у последње две године, током којих су испуњени сви договори. Сагласни су са планом ЈП ЕПС за расељавање становништва у наредном периоду и да је експропријација домаћинстава из ових насеља у обостраном интересу, како становника ових села, тако и ЈП ЕПС-а. Сектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС
Врх