​Није било грешака на рачунима EПС

13.10.2016.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ демантује нетачне и неаргументоване наводе о слању погрешних рачуна купцима, који су објављени у појединим медијима. Одговорно тврдимо да ниједан навод у тексту није истинит, чиме се тенденциозно нарушава углед ЕПС-а. 1. Технички центар Крагујевац издаје око 275.000 рачуна купцима на гарантованом снабдевању (одсеци Крагујевац, Пожаревац и Смедерево) а не 1.000.000 рачуна.2. Не постоји никаква грешка на рачунима за утрошену електричну енергију у јуну, односно нису издати рачуни са погрешним рачуном за уплату купаца, није било никаквог поновног штампања рачуна и дистрибуирања купцима, нити је било жалби купаца.3. Новинар напомиње да су "сигнали дошли од потрошача, пре свега малих привредника, којима је новац скинут са њиховог рачуна" што је очигледно незнање, јер рачун за уплату електричне енергије нема никакве везе са принудном наплатом, дакле ЕПС никоме не скида новац са рачуна. 4. Особа које је именована у чланку Сања Туцаковић, није запослена у ЈП ЕПС већ у „ЕПС Дистрибуцији“ и не ради на пословима издавања рачуна на гарантованом снабдевању, већ у сектору за подршку тржишту и смањењу губитака.5. Све контроле обрачуна и елемената рачуна су урађене у одсецима Крагујевац, Пожаревац и Смедерево у складу са Упутством, као и у огранку „ЕПС Снабдевање“. ектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС
Врх