Партнерство за ефикаснији и успешнији ЕПС

28.2.2017.

​ЕПС и Агенција за заштиту животне средине потписали уговор о сарадњи ​(Београд, 28. фебруар 2017. године) Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и Агенција за заштиту животне средине потписали су уговор о дугорочној пословно-техничкој сарадњи. Уговор су потписали Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС и Филип Радовић, директор Агенције за заштиту животне средине. - Потписивање овог уговора је још један велики корак који ЕПС води ка модернијој и ефикаснијој фирми и води ЕПС у сигурну и бољу будућност. ЕПС је до сада уложио више од 200 милиона евра у заштиту животне средине и има план да у наредних девет година уложи још милијарду евра. То јасно говори да ЕПС наставља реструктурирање и у складу са политиком Владе Србије иде сигурним корацима напред – рекао је Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС.На основу уговора, Агенција и ЕПС сарађиваће у праћењу стања (мониторинга) ваздуха, воде, земљишта, отпада, као и нивоа буке, нејонизујућег зрачења и других утицаја на животну средину у близини електрана и дистрибутивних постројења ЕПС. Предвиђена је и редовна процена резултата мера смањења и превенције загађења животне средине. - Данас се стратешки повезују ЕПС и Агенција за заштиту животне средине. Овај уговор неће бити формалност већ ћемо настојати да заједно утврдимо шта можемо да урадимо да производња енергије буде ефикаснија, а да истовремено имамо чистију и здравију животну средину. Улагање у животну средину никада није трошак већ је то инвестиција у бољу будућност – рекао је Филип Радовић, директор Агенције за заштиту животне средине.Кроз успостављање сарадње са Агенцијом за животну средину ЕПС испуњава програм реструктурирања, који је кредитом подржала Европска банка за обнову и развој, и реализује одредбе Акционог плана за заштиту животне средине и социјална питања. Акциони план је усклађен са EBRD политиком заштите животне и социјалном политиком и треба да уведе најбољу међународну праксу и унапреди резултата у области заштите животне средине, социјалних питања и безбедности и здравља на раду.Данијел Берг, директор EBRD за Србију истакао је да банка сарађује са ЕПС-ом готово 20 година на пројектима у рударству, производњи и дистрибуцији електричне енергије и од скоро на реструктурирању компаније. - Посебно ценимо подршку Владе Србије и пословодства ЕПС-а док смо радили са Међународним монетарним фондом и Светском банком на убрзању структурних реформи неопходних да ЕПС постане ефикаснија компанија. У већини пројеката кључни елемент било је унапређење заштите животне средине. Почетак сарадње ЕПС-а и Агенције за заштиту животне средине пример је отворености и спремности ЕПС-а да прихвати нове идеје - рекао је Данијел Берг, директор EBRD за Србију. Сектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС
Врх