Одлична производња угља и енергије

3.1.2016.
У 2015. произведено 35,6 милијарди киловат-сати

(Београд, 3. јануар 2016. године) У производним капацитетима којима управља „Електропривреда Србије“ током 2015. године произведено је 35,6 милијарди киловат-сати. Производња електричне енергије већа је за 3,6 милијарди киловат-сати него у 2014. години.Снабдевање грађана и привреде електричном енергијом ових дана је поуздано и стабилно и поред суше и знатно мањих дотока воде на Дрини и Дунаву. Веома успешна производња угља и енергије из термоелектрана надокнађује мањак из хидро сектора. Teрмoeлeктрaнe „Eлeктрoприврeдe Србиje“ oбoрилe су 25. дeцeмбрa днeвни рeкoрд у прoизвoдњи eлeктричнe eнeргиje из угљa и прoизвеле су 93,28 милиoнa килoвaт-сaти. Прeмaшен је дневни прoизвoдни плaн зa девет oдстo. У новогодишњој ноћи у Србији је утрошено 116,6 милиона киловат-сати. У 2015. години у оквиру система ЕПС-а произведено је више од 37 милиона тона угља, односно око 28,7 милиона тона у Рударском басену „Колубара“ и 8,4 милиона тона на коповима у оквиру „Термоелектрана-копова Костолац“. Овај резултат је одличан с обзиром последице временских непогода са којима је рударски сектор био суочен током 2015. године. Најзаслужнији за брзо и ефикасно санирање последица катастрофалних поплава из 2014. године су стручни, вредни и искусни запослени. Сектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС
Врх