Модеран центар повезао диспечере

19.4.2016.
Отворен Национални дистрибутивни диспечерски центар „ЕПС Дистрибуције“

​(Нови Сад, 19.4.2016.) ​Национални дистрибутивни диспечерски центар (НДДЦ) „ЕПС Дистрибуције“ за управљање дистрибутивним системом електричне енергије у Новом Саду почео је са радом. Центар модернизује целокупни дистрибутивни управљачки систем на подручју Србије, што ће омогућити квалитетнију испоруку електричне енергије и ефикасније информисање купаца, према стандардима савременог тржишта.Отварању су присуствовали Мирјана Филиповић, државни секретар Министарства рударства и енергетике, Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, Милорад Грчић, в. д. директора „Електропривреде Србије“, мр Богдан Лабан, директор ОДС „ЕПС Дистрибуција“, чланови Надзорног одбора ЈП ЕПС, Зоран Рајовић, извршни директор за дистрибуцију електричне енергије, Драган Влаисављевић, извршни директор за трговину електричном енергијом, као и представници испоручиоца опреме Института „Михајло Пупин“ и „ЕПС Дистрибуције“. Национални дистрибутивни диспечерски центар налазиће се на врху хијерархијске структуре пословног процеса управљања дистрибутивним системом, са приоритетним задатком обезбеђења континуалног снабдевања квалитетном електричном енергијом становништва и привредних субјеката на територији Републике Србије.- Формирање НДДЦ за управљање дистрибутивним системом један је од најважнијих пројеката „ЕПС Дистрибуције“. Нови Сад сада постаје центар управљања дистрибутивним системом и то је потврда да организација ЕПС-а није усмерена ка београдизацији, већ напротив, ка функционалном управљању. Отварање овог центра је још један показатељ да ЕПС планира, доноси и спроводи одлуке које значе инвестиције, модернизацију и бољу услугу коју пружамо нашим купцима. Центар ће унапредити координацију управљања, имаћемо већу поузданост система, као и ефикасније деловање у ванредним ситуацијама. Савремено пословање захтева сталне иновације и унапређење пословања, и томе смо стратешки посвећени – поручио је Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС.Мирјана Филиповић, државни секретар Министарства рударства и енергетике, истакла је да је отварање НДДЦ последица свеобухватних реформи ЕПС-а које је почела Влада Србије. - Желим да ЕПС настави да улаже у овакве објекте у дистрибутивном и у производном сектору, и тако задржи лидерску позицију у региону – рекла је Филиповић.- У име Града Новог Сада захваљујем зато што је обећано и испуњено, зато што је Нови Сад важан део ЕПС-а и зато ће „Електропривреда Србије“ и Министарство рударства и енергетике и даље имати нашу подршку - рекао је Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада.Ефикасан рад Центра, у чије опремање је уложено скоро 180 милиона динара, обезбедиће повезивање организационих целина из пословног процеса управљања дистрибутивним системом ради обезбеђивања координације и синхронизације рада, како би се омогућила пуна функционалност и остваривање свих предности обједињеног оператора дистрибутивног система. Обезбедиће се и предуслови за промену и унапређење пословног модела електродистрибутивне компаније, у коме се купцима електричне енергије нуде нови сервиси, који ће повећати приходе и подићи ниво задовољства корисника. Центар ће довести и до повећања коришћења нових врста аутоматизованих радњи у дистрибутивној мрежи како би се брже изоловале деонице у квару и брже успоставило напајање корисника, што ће резултирати побољшањем коефицијената поузданости и квалитета испоруке електричне енергије. Дистрибутивни систем биће још спремнији за реаговање у ванредним ситуацијама, а биће успостављена и већа усаглашеност са организацијом управљања преносним системом електричне енергије код оператора преносног система. Из Центра ће бити могућа координација, праћење и анализа рада свих организационих целина које се баве управљањем.Потреба за НДДЦ настала је оснивањем „ЕПС Дистрибуције“, односно јединственог ОДС. Било је важно повезати пет дистрибутивних диспечерских центара и модернизовати координацију њиховог рада и синхронизовати послове, да би се испунио сав потенцијал и оствариле све предности оваквог система. Отуда је предвиђено да НДДЦ надзире рад целокупног дистрибутивног система, и то 182 високонапонске трафостанице 110/х kV у власништву ОДС и комплетан рад енергетских објеката и мреже средњег и ниског напона.
Врх