Без промена за купце

1.6.2016.
Наставак реорганизације - „ЕПС Снабдевање“ припојено ЕПС-у ​

(Београд, 1. јун 2016. године) У наставку реорганизације „Електропривреде Србије“ ради ефикаснијег и профитабилнијег пословања, од 1. јуна привредно друштво „ЕПС Снабдевање“ припојено је Јавном предузећу „Електропривреда Србије“. Ова статусна промена нема утицаја на односе са купцима електричне енергије, јер се сва права и обавезе „ЕПС Снабдевања“ преносе на ЕПС. Купци ће рачуне за електричну енергију моћи да измире на истим уплатним местима и на исти начин, као и до сада.- Уз подршку Владе Србије, „Електропривреда Србије“ наставља реорганизацију за унапређење пословања. Приоритет за ЕПС остаје обезбеђење несметане и континуиране производње електричне енергије и стабилно снабдевање свих купаца – рекао је Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС.„ЕПС Снабдевање“ преноси своју целокупну имовину и обавезе на ЕПС, који као правни следбеник наставља да послује под истим именом, претежном делатношћу и непромењеним основим капиталом.У првој фази реорганизације ЕПС је 1. јула 2015. године почео да функционише као обједињени систем у којем су некадашњих 14 делова груписани у три целине за производњу, дистрибуцију и снабдевање електричном енергијом. Престанком постојања „ЕПС Снабдевања“ као засебног привредног друштва, обједињене су целине за производњу и снабдевање електричном енергијом. Послови дистрибуције управљања дистрибутивним системом и даље су у надлежности привредног друштва Оператор дистрибутивног система (ОДС) „ЕПС Дистрибуција“, чији је оснивач ЈП ЕПС. Сектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС
Врх