Ни један купац неће бити оштећен

24.1.2017.
Изјава Милорада Грчића, в. д. директора ЈП ЕПС

Изјава Милорада Грчића, в. д. директора ЈП ЕПС (Београд, 24. јануар 2017. године) У „Електропривреди Србије“ до сада је примљено 1.880 рекламација грађана за евентуално погрешно испостављене рачуне за електричну енергију за децембар 2016. године. - Овај број рекламација је испод просека за децембар у претходне три године. Сви корисници могу да пошаљу рекламација до краја јануара јер је и наш циљ да решимо сваку жалбу – рекао је Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС. - Сигурно је да нису сви рачуни погрешни. Дефинитивно да је у појединим случајевима било грешака и неправилности, као и грешака и немара и у оквиру самог поступка очитавања. Било је и грешака које су направили људи у електродистрибуцијама, односно одговорни у електродистрибутивном систему, било да они припадају ОДС „ЕПС Дистрибуцији“ или ЕПС-у. Биће смењено осам директора и шефова, одговорних управо за бригу о корисницима. То су Соња Милојевић, директор Сектора за бригу о корисницима, Миомир Паповић, директор Одсека за техничке услуге Јагодина, Миле Милошевић, руководилац Сектора за бригу о корисницима ТЦ Краљево и Војкан Вучковић, руководилац Сектора за бригу о корисницима ТЦ Крагујевац, а из „ЕПС Дистрибуције“ Жарко Шантрић, директор Сектора за подршку тржишту и смањење губитака Београд, Срђан Ђуровић, директор Огранка Краљево, Милош Петровић, шеф службе за контролу мерних места, Огранак Ниш и Добрица Милошевић, директор Огранка Јагодина. - Унутрашња контрола наставља да ради и бавићемо се овим питањем дужи временски период јер желимо да све оно што припада дистрибуцији и бризи о корисницима доведемо на највиши ниво. Контрола већ има неке резултате и биће смењени они који су одговорни за послове који су довели до погрешних рачуна – истакао је Грчић. - Када се 1.880 рекламација упореди са 3,6 милиона корисника, то је занемарљиво. ЕПС има за циљ да реши проблем сваког корисника. Радна места читачи бројила у ЕПС-у су укинута 2000. године и последњих 16 година на тим пословима ангажују се различите агенције. Где год се утврде пропусти агенција уследиће финансијске санкције у складу са уговором.- До средине 2015. године када је почео процес централизације и корпоративизације у ЕПС-у, свака електродистрибуција расписивала је своје тендере и ангажовала агенције. Сада све те агенције читају заједно. У отворено поступку јавне набавке ангажован је конзорцијум чији је носилац фирма Секвестер и који чита бројила по цени од 39,9 дин за целу Србију – рекао је Грчић. - Постоје разне спекулације о цени читања и тврдим да садашња цена није већа у односу на раније. У претходном периоду пре корпоративизације, цена читања се кретала око 61 динара, а у неким деловима ЕД Чачак и до 145 динара односно чак и више од 300 динара. Одређене електродистрибуције су расписивале тендере где се читачима плаћало читачима на сат. У планинским деловима за неке засеоке било и потрено неколико сати да очитају једно, два или три бројила и та је цена је била астрономска. Направили смо добар посао и озбиљну уштеду. Сектор за односе с јавношћу ЈП ЕПС
Врх