Производни капацитети

ЈП „Електропривреда Србије“ у свом саставу има 22 термоблока, 49 хидроагрегата, 1 реверзибилну хидроелектарану са 2 агрегата и 1 пумпно постројење са 2 пумпе.

 

9 ТЕ и ТЕ-ТО

Снага - 4.368 MW
Годишња производња - 25.106 GWh, што чини 70% производње електричне енергије ЕПС-а

ТЕ „Никола Тесла А и Б“

Снага - 2.787 MW
Годишња производња - 17.263 GWh, што чини 50% производње електричне енергије ЕПС-а

ТЕ „Костолац А и Б“

Снага - 921 MW
Годишња производња - 6.753 GWh, што чини 17% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a
У термоелектранама „Колубара”, „Морава” и „Панонске термоелектране-топлане“ произведено је 1.090 GWh, што чини 3% производње ЕПС-а.

16 ХЕ

Снага - 2.958 MW*
Годишња произвoдња - 11.355 GWh, што чини 30% производње електричне енергије ЕПС-а

ХЕ „Ђeрдaп 1 и 2“

Снага - 1.369 MW
Годишња производња износи 7.072 GWh, што чини 18% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a

„Власинске хидроелектране” и ХЕ „Пирот“ произвеле су 563 GWh, што чини 2% производње ЕПС-а.

„Дринско-Лимске ХЕ”

Снага 9 ХЕ је 1.359 MW
Годишња производња износи 3.759 GWh, што чини 10% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a 

Максимална годишња производња електрана којима управља ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године - 37.433 GWh електричне енергије.                       

Top