Kolubara puštena u novo korito

28.8.2017.

EPS stvara uslove za otvaranje novog kopa Reka Kolubara puštena je u deo novoizgrađenog korita čime je ispunjen jedan od preduslova da „Elektroprivreda Srbije“ otvori novi ugljenokop Polje „G“ u Rudarskom basenu „Kolubara“. - Proizvodnja uglja u RB „Kolubara“ ima strateški značaj za Srbiju i da bi se godišnje obezbedilo oko 30 miliona tona lignita kopovi moraju konstantno da se kreću i napreduju. Reč je o složenom tehnološkom procesu koji zahteva izmeštanje čitavih naselja, infrastrukture, ponekad čak i tokova reka. Sve to neophodno je da bismo termoelektranama obezbedili dovoljne količine sirovina za nesmetan i stabilan rad – rekao je Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike na završetku projekta izmeštanja reke Kolubare. Izmeštanje korita Kolubare omogućiće otvaranje novog kopa sa zalihama od 36,4 miliona tona uglja, a Antić i Milorad Grčić, v. d. direktora EPS-a poručili su da je ovo izuzetno značajno za stabilnost energetskog sistema u Srbiji.- Puštanjem reke Kolubare u novo korito završen je projekat u koji je investirano oko 14 miliona evra. Novi tok je dobilo 2,6 kilometara Kolubare i ovaj složeni posao izgradnje korita reke pokazao je da u RB „Kolubara“ i u Srbiji postoje stručnjaci i dovoljno znanja da se kvalitetno uradi složen i težak posao – istakao je Milorad Grčić. - Dokaz za to je i prva faza izmeštanja Kolubare, urađena pre 10 godina, pošto novoizgrađeno korito ni u jednom delu nije popustilo ni prilikom katastrofalnih poplava 2014. godine. Grčić je istakao da su u okviru druge faze izmeštanja korita Kolubare ojačani i napravljeni novi nasipi da bi se osiguralo da se nikada više ne desi da kopovi budu ugroženi. Izgrađeno je i nekoliko mostova, a radovi su iskorišćeni da ceo projekat bude što bolje funkcionalan i za proizvodnju uglja i za kretanje ljudi. - Očekuje se da godišnja proizvodnja lignita bude oko pet miliona tona. Uslov da se do tih rezervi stigne je da se sa eksploatacionog područja izmeste i delovi reke i Peštan, Ibarska magistrala, kao i pojedini infrastrukturni objekti – rekao je Dejan Milijanović, direktor za proizvodnju uglja RB „Kolubara“.Svečanosti puštanja Kolubare u novo korito prisustvovali su i predstavnici lokalnih samouprava i sindikalnih organizacija.
Vrh