Investicija EPS-a za razvoj turizma na Srebrnom jezeru

5.5.2017.

Puštena u rad TS „Veliko Gradište 3“ ​(Veliko Gradište, 27. maj 2016. godine) U Velikom Gradištu puštena je u rad nova trafostanica „Veliko Gradište 3“ 35/10 kV u koju je „Elektroprivreda Srbije“ investirala 95 miliona dinara, da bi se obezbedili bolje napajanje i uslovi za razvoj turizma na Srebrnom jezeru.- Trafostanica „Veliko Gradište 3“ jeste početak novog razvoja za Srebrno jezero i nekoliko opština, koje se naslanjaju na Srebrno jezero. Građani i privreda ovog kraja sada imaju bolju pouzdanost u isporuci električne energije. EPS će se boriti da se što pre obezbedi napajanje i druge obale jezera – rekao je Milorad Grčić, v. d, direktora EPS-a prilikom puštanja u rad te trafostanice.Grčić je istakao da je ova investicija potvrda namera EPS-a za unapređenje efikasnosti i podizanja kvaliteta distributivnih usluga i da su obezbeđeni svi preduslovi za privredni i turistički razvoj Srebrnog jezera- Ulaganjima u sve delove sistema od kopova preko elektrana do distributivnog sektora „Elektroprivreda Srbije“ svakodnevno pokazuje da ima sigurnu budućnost. Samo modernizacijom naših kapaciteta možemo opstati i dalje biti najsigurniji energetski oslonac za građane i privredu Srbije – istakao je Grčić. Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište zahvalio je EPS-u i istakao značaj elektroenergetske infrastrukture za razvoj turizma na Srebrnom jezeru.- Nova trafostanica je okosnica za širenje turizma, prevashodno na 200 hektara na samoj obali Srebrnog jezera, gde će budući investitori imati priliku da grade nove hotele i nove sadržaje. Ovo je primer kako bi država trebalo, preko javnih preduzeća, da pomaže razvoju lokalnih samouprava – rekao je Milić.Dejan Savić, direktor ogranka ED Požarevac, rekao je da izgradnja TS „Veliko Gradište 3“ omogućila priključenje novoizgrađenog vodoizvorišta „Ostrovo“.- Izgradnja i rekonstrucija elektroenergetskih objekata, uz stalni rad na smanjenju gubitaka u distribuciji električne energije, predstavlja prioritet za zaposlene - rekao je Savić. Sektor za odnose s javnošću JP EPS
Vrh