Imenovan v. d. direktora „EPS Distribucije“

5.5.2017.

Odluka Izvršnog odbora „Elektroprivrede Srbije“ ​(Beograd, 24. jun 2016. godine) Izvršni odbor „Elektroprivrede Srbije“ imenovao je Bojana Atlagića za v. d. direktora Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“. Dosadašnji direktor „EPS Distribucije“ Bogdan Laban izabran je za gradonačelnika Subotice. Bojan Atlagić radi u „Elektroprivredi Srbije“ od 2000. godine, a od 2012. obavljao je dužnost direktora ogranka Elektrodistribucija Novi Sad. Atlagić je diplomirao na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ Univerziteta u Novom Sadu, a završio je i master studije.Od 1. jula 2015. godine stupanjem na snagu statusnih promena, predviđenih Programom reorganizacije „Elektroprivrede Srbije“, pet nekadašnjih privrednih društava za distribuciju električne energije posluje kao jedinstveni Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“. - Jednaki uslovi isporuke i kvaliteta električne energije za sve kupce na celoj teritoriji Srbije jedan su od prioritetnih ciljeva rada jedinstvenog operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“. Nastavićemo da radimo na povećanju efikasnosti, unapređenju pogonske spremnosti distributivnog sistema i odlučni smo u tome da stanemo na put neovlašćenom korišćenju električne energije – rekao je Atlagić. Sektor za odnose s javnošću JP EPS
Vrh