Ni jedan kupac neće biti oštećen

5.5.2017.

Izjava Milorada Grčića, v. d. direktora JP EPS (Beograd, 24. januar 2017. godine) U „Elektroprivredi Srbije“ do sada je primljeno 1.880 reklamacija građana za eventualno pogrešno ispostavljene račune za električnu energiju za decembar 2016. godine. - Ovaj broj reklamacija je ispod proseka za decembar u prethodne tri godine. Svi korisnici mogu da pošalju reklamacija do kraja januara jer je i naš cilj da rešimo svaku žalbu – rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS. - Sigurno je da nisu svi računi pogrešni. Definitivno da je u pojedinim slučajevima bilo grešaka i nepravilnosti, kao i grešaka i nemara i u okviru samog postupka očitavanja. Bilo je i grešaka koje su napravili ljudi u elektrodistribucijama, odnosno odgovorni u elektrodistributivnom sistemu, bilo da oni pripadaju ODS „EPS Distribuciji“ ili EPS-u. Biće smenjeno osam direktora i šefova, odgovornih upravo za brigu o korisnicima. To su Sonja Milojević, direktor Sektora za brigu o korisnicima, Miomir Papović, direktor Odseka za tehničke usluge Jagodina, Mile Milošević, rukovodilac Sektora za brigu o korisnicima TC Kraljevo i Vojkan Vučković, rukovodilac Sektora za brigu o korisnicima TC Kragujevac, a iz „EPS Distribucije“ Žarko Šantrić, direktor Sektora za podršku tržištu i smanjenje gubitaka Beograd, Srđan Đurović, direktor Ogranka Kraljevo, Miloš Petrović, šef službe za kontrolu mernih mesta, Ogranak Niš i Dobrica Milošević, direktor Ogranka Jagodina. - Unutrašnja kontrola nastavlja da radi i bavićemo se ovim pitanjem duži vremenski period jer želimo da sve ono što pripada distribuciji i brizi o korisnicima dovedemo na najviši nivo. Kontrola već ima neke rezultate i biće smenjeni oni koji su odgovorni za poslove koji su doveli do pogrešnih računa – istakao je Grčić. - Kada se 1.880 reklamacija uporedi sa 3,6 miliona korisnika, to je zanemarljivo. EPS ima za cilj da reši problem svakog korisnika. Radna mesta čitači brojila u EPS-u su ukinuta 2000. godine i poslednjih 16 godina na tim poslovima angažuju se različite agencije. Gde god se utvrde propusti agencija uslediće finansijske sankcije u skladu sa ugovorom.- Do sredine 2015. godine kada je počeo proces centralizacije i korporativizacije u EPS-u, svaka elektrodistribucija raspisivala je svoje tendere i angažovala agencije. Sada sve te agencije čitaju zajedno. U otvoreno postupku javne nabavke angažovan je konzorcijum čiji je nosilac firma Sekvester i koji čita brojila po ceni od 39,9 din za celu Srbiju – rekao je Grčić. - Postoje razne spekulacije o ceni čitanja i tvrdim da sadašnja cena nije veća u odnosu na ranije. U prethodnom periodu pre korporativizacije, cena čitanja se kretala oko 61 dinara, a u nekim delovima ED Čačak i do 145 dinara odnosno čak i više od 300 dinara. Određene elektrodistribucije su raspisivale tendere gde se čitačima plaćalo čitačima na sat. U planinskim delovima za neke zaseoke bilo i potreno nekoliko sati da očitaju jedno, dva ili tri brojila i ta je cena je bila astronomska. Napravili smo dobar posao i ozbiljnu uštedu. Sektor za odnose s javnošću JP EPS
Vrh