Otvorena nova trafostanica u Ljigu

3.10.2017.

Investicije u distributivni sistem EPS-a (Beograd, 12. april 2016. godine) Javno preduzeće „Elektroprvireda Srbije“ i „EPS Distribucija“ pustili su u rad novu trafostanicu 110/35/20 kV „Ljig”, koja će omogućiti pouzdanije snabdevanje domaćinstava i razvoj privrede u tom regionu. U gradnju trafostanice sa opremom najnovije generacije, rekonstrukciju postojećeg dalekovoda 110 kV „Lazarevac-Ljig” i opremanje dalekovodnog polja 110 kV u TS 110/35 kV „Očaga”, EPS je uložio više od 300 miliona dinara.- Ovo je velika investicija koja će omogućiti dugoročnu stabilnost distribucije električne energije. TS „Ljig“ izuzetno je važna i za sigurno napajanje električnom energijom infrastrukturnih objekata duž novog autoputa „Beograd – Južni Jadran“. Puštanjem u napon ove trafostanice smanjiće se tehnički gubici, što je prioritet rada EPS-a i Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucije” – rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“.Modernizacija distributivnih objekata EPS-a dodatno će smanjiti gubitke na mreži i doneti uštede koje će biti preusmerene u dalje unapređenje sistema. Dragan Lazarević, predsednik Opštine Ljig zahvalio je predstavnicima EPS-a koji su prepoznali investicione potencijale u ovoj opštini i istakao da je izgradnja ovakvog energetskog objekta omogućava razvoj čitavog kraja.Nova trafostanica značajna je za snabdevanje električnom energijom građana i privrede u opštinama Ljig, Mionica i Gornji Milanovac i omogućiće njihov dalji razvoj. Stvaraju se preduslovi za formiranje industrijskih zona, što doprinosi otvaranju novih radnih mesta. Turizam u banjama Ljig i Vrujci moći će nesmetano da se razvija. Svečanom puštanju nove trafostanice u rad prisustvovali su i mr Bogdan Laban, direktor „EPS Distribucije”, Zoran Rajović, izvršni direktor za distribuciju električne energije JP EPS, Veselin Šiljegović, direktor ED „Lazarevac”, kao i predstavnici opština i poslovni partneri. Sektor za odnose s javnošću JP EPS
Врх