Moderan centar povezao dispečere

3.10.2017.

Otvoren Nacionalni distributivni dispečerski centar „EPS Distribucije“ ​Nacionalni distributivni dispečerski centar (NDDC) „EPS Distribucije“ za upravljanje distributivnim sistemom električne energije u Novom Sadu počeo je sa radom. Centar modernizuje celokupni distributivni upravljački sistem na području Srbije, što će omogućiti kvalitetniju isporuku električne energije i efikasnije informisanje kupaca, prema standardima savremenog tržišta.Otvaranju su prisustvovali Mirjana Filipović, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, Milorad Grčić, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“, mr Bogdan Laban, direktor ODS „EPS Distribucija“, članovi Nadzornog odbora JP EPS, Zoran Rajović, izvršni direktor za distribuciju električne energije, Dragan Vlaisavljević, izvršni direktor za trgovinu električnom energijom, kao i predstavnici isporučioca opreme Instituta „Mihajlo Pupin“ i „EPS Distribucije“. Nacionalni distributivni dispečerski centar nalaziće se na vrhu hijerarhijske strukture poslovnog procesa upravljanja distributivnim sistemom, sa prioritetnim zadatkom obezbeđenja kontinualnog snabdevanja kvalitetnom električnom energijom stanovništva i privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije.- Formiranje NDDC za upravljanje distributivnim sistemom jedan je od najvažnijih projekata „EPS Distribucije“. Novi Sad sada postaje centar upravljanja distributivnim sistemom i to je potvrda da organizacija EPS-a nije usmerena ka beogradizaciji, već naprotiv, ka funkcionalnom upravljanju. Otvaranje ovog centra je još jedan pokazatelj da EPS planira, donosi i sprovodi odluke koje znače investicije, modernizaciju i bolju uslugu koju pružamo našim kupcima. Centar će unaprediti koordinaciju upravljanja, imaćemo veću pouzdanost sistema, kao i efikasnije delovanje u vanrednim situacijama. Savremeno poslovanje zahteva stalne inovacije i unapređenje poslovanja, i tome smo strateški posvećeni – poručio je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS.Mirjana Filipović, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, istakla je da je otvaranje NDDC posledica sveobuhvatnih reformi EPS-a koje je počela Vlada Srbije. - Želim da EPS nastavi da ulaže u ovakve objekte u distributivnom i u proizvodnom sektoru, i tako zadrži lidersku poziciju u regionu – rekla je Filipović.- U ime Grada Novog Sada zahvaljujem zato što je obećano i ispunjeno, zato što je Novi Sad važan deo EPS-a i zato će „Elektroprivreda Srbije“ i Ministarstvo rudarstva i energetike i dalje imati našu podršku - rekao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.Efikasan rad Centra, u čije opremanje je uloženo skoro 180 miliona dinara, obezbediće povezivanje organizacionih celina iz poslovnog procesa upravljanja distributivnim sistemom radi obezbeđivanja koordinacije i sinhronizacije rada, kako bi se omogućila puna funkcionalnost i ostvarivanje svih prednosti objedinjenog operatora distributivnog sistema. Obezbediće se i preduslovi za promenu i unapređenje poslovnog modela elektrodistributivne kompanije, u kome se kupcima električne energije nude novi servisi, koji će povećati prihode i podići nivo zadovoljstva korisnika. Centar će dovesti i do povećanja korišćenja novih vrsta automatizovanih radnji u distributivnoj mreži kako bi se brže izolovale deonice u kvaru i brže uspostavilo napajanje korisnika, što će rezultirati poboljšanjem koeficijenata pouzdanosti i kvaliteta isporuke električne energije. Distributivni sistem biće još spremniji za reagovanje u vanrednim situacijama, a biće uspostavljena i veća usaglašenost sa organizacijom upravljanja prenosnim sistemom električne energije kod operatora prenosnog sistema. Iz Centra će biti moguća koordinacija, praćenje i analiza rada svih organizacionih celina koje se bave upravljanjem.Potreba za NDDC nastala je osnivanjem „EPS Distribucije“, odnosno jedinstvenog ODS. Bilo je važno povezati pet distributivnih dispečerskih centara i modernizovati koordinaciju njihovog rada i sinhronizovati poslove, da bi se ispunio sav potencijal i ostvarile sve prednosti ovakvog sistema. Otuda je predviđeno da NDDC nadzire rad celokupnog distributivnog sistema, i to 182 visokonaponske trafostanice 110/h kV u vlasništvu ODS i kompletan rad energetskih objekata i mreže srednjeg i niskog napona.
Врх