Ugovorena nabavka turbine za blok A4 u TENT-u

3.10.2017.

​(Beograd, 22. jul 2016. godine) Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) i kompanija Dženeral elektrik pauer (GE Power) potpisali su ugovor o nabavci turbine za blok A4 u Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu, kojom će biti postignute značajne uštede i povećanja sigurnost proizvodnje električne energije. Ugovor vredan 19,9 miliona evra potpisali su Milorad Grčić, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“ i Darijus Kovalevski, direktor prodaje za retrofit sisteme u Dženeral elektrik pauer. EPS je najbolju ponudu izabrao u otvorenom i transparentnom postupku javne nabavke zahvaljujući čemu je dobio tri miliona evra nižu cenu. - Blok A4 dobiće novi život posle 250.000 sati rada, a ujedno se novom turbinom povećava snaga bloka za 24 megavata. Finansijska ušteda kroz potrošnju manje količine uglja i veću efikasnost bloka iznosiće oko šest miliona evra na godišnjem nivou – rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“ na potpisivanju ugovora. - EPS će nastaviti sa modernizacijom i revitalizacijom kapaciteta kojima će se povećati stabilnost snabdevanja električnom energijom i sve to u skladu sa smernicama Vlade Srbije, kako bi dobili moderniji i efikasniji EPS. Savo Bezmarević, izvršni direktor za proizvodnju energije u EPS-u rekao je da će zajedno sa prethodne 3 modernizacije blokova, posle revitalizacije bloka A4, snaga TE „Nikola Tesla A“ biti povećana sa oko 120 megavata.- Najvažniji deo revitalizacije, koju ćemo uraditi 2017. godine, biće ugradnja nove efikasnije turbine, koja će moći da radi i u toplifikacionom režimu. Posle ove revitalizacije rokovi za kapitalne remonte bloka biće produženi sa pet na 10 godina – rekao je Bezmarević. Stefan Turnher, direktor za prodaju za centralnu Evropu u Dženeral elektrik pauer, istakao je da će nova turbina će doprineti u velikoj meri održivom snabdevanju električnom energijom u Srbiji, a sa efikasnijom parnom turbininom biće manja potrošnje uglja i ujedno će se smanjiti emisija štetnih gasova. - EPS ne poboljšava samo poslovanje ovom investicijom, već u velikoj meri doprinosi poboljšanju stanja životne sredine. Nadamo se da će Dženeral elektrik i EPS uspešno nastaviti saradnju – rekao je Turnher. Sektor za odnose s javnošću JP EPS
Врх