Razbijen led na Dunavu

3.10.2017.

Ledolomac „Greben“ vratio se u matičnu luku ​(Beograd, 10. februar 2017. godine) Posle uspešno obavljenog zadatka razbijanja leda EPS-ov ledolomac „Greben“ vraćen je u matičnu luku nizvodno od HE „Đerdap 1“. Lomeći ledene sante na Dunavu i Savi, ledolomac je na putu proveo 31 dan i prešao oko 3.000 kilometara. Posada i brod biće u pripravnosti sve dok zima ne popusti, i spremni da u svakom trenutku isplove i obave sve zadatke koje pred njih postave nadležni. Sektor za odnose s javnošću JP EPS
Врх