Partnerstvo za efikasniji i uspešniji EPS

3.10.2017.

EPS i Agencija za zaštitu životne sredine potpisali ugovor o saradnji ​(Beograd, 28. februar 2017. godine) Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ i Agencija za zaštitu životne sredine potpisali su ugovor o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji. Ugovor su potpisali Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS i Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. - Potpisivanje ovog ugovora je još jedan veliki korak koji EPS vodi ka modernijoj i efikasnijoj firmi i vodi EPS u sigurnu i bolju budućnost. EPS je do sada uložio više od 200 miliona evra u zaštitu životne sredine i ima plan da u narednih devet godina uloži još milijardu evra. To jasno govori da EPS nastavlja restrukturiranje i u skladu sa politikom Vlade Srbije ide sigurnim koracima napred – rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS.Na osnovu ugovora, Agencija i EPS sarađivaće u praćenju stanja (monitoringa) vazduha, vode, zemljišta, otpada, kao i nivoa buke, nejonizujućeg zračenja i drugih uticaja na životnu sredinu u blizini elektrana i distributivnih postrojenja EPS. Predviđena je i redovna procena rezultata mera smanjenja i prevencije zagađenja životne sredine. - Danas se strateški povezuju EPS i Agencija za zaštitu životne sredine. Ovaj ugovor neće biti formalnost već ćemo nastojati da zajedno utvrdimo šta možemo da uradimo da proizvodnja energije bude efikasnija, a da istovremeno imamo čistiju i zdraviju životnu sredinu. Ulaganje u životnu sredinu nikada nije trošak već je to investicija u bolju budućnost – rekao je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.Kroz uspostavljanje saradnje sa Agencijom za životnu sredinu EPS ispunjava program restrukturiranja, koji je kreditom podržala Evropska banka za obnovu i razvoj, i realizuje odredbe Akcionog plana za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja. Akcioni plan je usklađen sa EBRD politikom zaštite životne i socijalnom politikom i treba da uvede najbolju međunarodnu praksu i unapredi rezultata u oblasti zaštite životne sredine, socijalnih pitanja i bezbednosti i zdravlja na radu.Danijel Berg, direktor EBRD za Srbiju istakao je da banka sarađuje sa EPS-om gotovo 20 godina na projektima u rudarstvu, proizvodnji i distribuciji električne energije i od skoro na restrukturiranju kompanije. - Posebno cenimo podršku Vlade Srbije i poslovodstva EPS-a dok smo radili sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svetskom bankom na ubrzanju strukturnih reformi neophodnih da EPS postane efikasnija kompanija. U većini projekata ključni element bilo je unapređenje zaštite životne sredine. Početak saradnje EPS-a i Agencije za zaštitu životne sredine primer je otvorenosti i spremnosti EPS-a da prihvati nove ideje - rekao je Danijel Berg, direktor EBRD za Srbiju. Sektor za odnose s javnošću JP EPS
Врх