Termoelektrane

​Ogranak „Termoelektrane Nikola Tesla“ je najveći proizvođač električne energije u Jugoistočnoj Evropi. Ima 14 blokova čija je ukupna instalisana snaga 3.288 megavata, što je jedna trećina instalisanih kapaciteta „Elektroprivrede Srbije“. TENT godišnje proizvede više od 50% električne energije u Srbiji. Najveći blokovi se nalaze u TE „Nikola Tesla B". To su blokovi B1 i B2, sa po 580 MW raspoložive snage.

Termoelektrane „Kostolac A i B“ godišnja proizvedu 5.989 GWh, što čini 17% proizvodnje električne energije EPS-a, a sve to je omogućeno instalisanom snagom od 921 MW.

Ukupna snaga osam termoelektrana JP EPS, u kojima radi 25 blokova, je 5.171 MW. Pogonsko gorivo je lignit.

TE „Nikola Tesla A i B“

Snaga - 2.787 MW

Godišnja proizvodnja - 17.889 GWh, što čini 50% proizvodnje električne energije EPS-a

TE „Kostolac A i B“

Snaga - 921 MW

Godišnja proizvodnja - 5.989 GWh, što čini 17% proizvodnje električne energije EPS-a

U termoelektranama „Kolubara”, „Morava” i „Panonske termoelektrane-toplane“ proizvedeno je 1.183 GWh, što čini 3% proizvodnje EPS-a. Maksimalna godišnja proizvodnja elektrana kojima upravlјa EPS, posmatrano od 1990. godine, ostvarena je 2013. godine - 37.433 GWh električne energije.

 


Top