Hidroelektrane

Hidroelektrane

Ukupna snaga 16 hidroelektrana sa 50 hidroagregata je 2.936 MW, što čini skoro 40,2% ukupnog elektroenergetskog potencijala EPS-a. Električna energija proizvodi se u ograncima „Hidroelektrane Đerdap", Kladovo i „Drinsko-Limske hidroelektrane", Bajina Bašta.

Prve hidroelektrane puštene su u rad 1955. godine - HE „Vlasina“, a zatim i HE „Morava" (1954-1957). Ipak, HE „Đerdap“ se smatra „kralјicom“ svih hidroelektrana. Ukupna instalisana snaga „Đerdap 1“ i „Đerdap 2“ iznosi 1.369 MW. Zajedno godišnje proizvedu 6.530 GWh, što čini 18 odsto proizvodnje električne energije EPS-a.

Izgradnja HE „Đerdap 1" počela je još 1964. godine, zajedničkim ulaganjem Jugoslavije i Rumunije. Avgusta 1970. godine ušli su u pogon prvi agregati, a ceo objekat je pušten u rad 16. maja 1972. godine. Osnovna delatnost ove hidrocentrale nije samo proizvodnja električne energije već i prevođenje brodova prevodnicama na sistemu „Đerdap 1" i „Đerdap 2". Brodske prevodnice HE „Đerdap 1" su dvostepene (brodovi ulaze u komoru, zatim se „prevode" u izlazni vodostaj reke Dunav na izlazu iz komore). Po dimenzijama komore, ove prevodnice spadaju među najveće u svetu.

HE „Đerdap 2" je zvanično počela da se gradi 3. decembra 1977. godine, a prvi agregati su ušli u pogon 1985. godine. Ovu hidroelektranu čini: elektrana, brodska prevodnica, prelivna i neprelivna brana, kao i put preko brane na čijoj sredini je međudržavna granica. Projektom je predviđena mogućnost izgradnje železničke pruge preko brane.

Devet hidroelektrana na rekama Drini i Limu imaju ukupnu instalisanu snagu od 1.358 MW. Godišnje proizvode 3.506 GWh, što čini 10 odsto proizvodnje električne energije EPS-a.

16 HE

Snaga - 2.936 MW*

Godišnja proizvodnja - 10.599 GWh, što čini 30% proizvodnje električne energije EPS-a

HE „Đerdap 1 i 2“

Snaga - 1.369 MW

Godišnja proizvodnja iznosi 7.072 GWh, što čini 18% proizvodnje električne energije EPS-a

„Vlasinske hidroelektrane" i HE „Pirot“ proizvele su 477 GWh, što čini 2% proizvodnje EPS-a.

„Drinsko-Limske HE”

Snaga 9 HE je 1.358 MW

Godišnja proizvodnja iznosi 3.506 GWh, što čini 10% proizvodnje električne energije EPS-a


 


Top