Studentska praksa

Naš cilј je da, kao najveće preduzeće u zemlјi, zapošlјavamo najstručnije kadrove. Proces selekcije je propisan procedurama i sprovodi se internim i eksternim konkursima.
Ako želite da budete deo našeg tima, ovde možete naći informacije o trenutno aktuelnim konkursima.

AKTUELNI KONKURSI

Ukoliko ste zainteresovani za praksu u JP EPS pošalјite prijavu sa biografijom na adresu praksa@eps.rs
Za informacije o mogućnosti zaposlenja pošal
јite poruku na adresu zaposlenje@eps.rs
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem mejla
ljudski.resursi@eps.rs
Top