Термоелектране

​ Огранак „Термоелектране Никола Тесла“ је највећи произвођач електричне енергије у Југоисточној Европи. Има 14 блокова чија је укупна инсталисана снага 3.288 мегавата, што је једна трећина инсталисаних капацитета „Електропривреде Србије“. ТЕНТ годишње произведе више од 50% електричне енергије у Србији. Највећи блокови се налазе у ТЕ „Никола Тесла Б". То су блокови Б1 и Б2, са по 580 МW расположиве снаге.

Термоелектране „Костолац А и Б“ годишња произведу 5.989 GWh, што чини 17% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a, а све то је омогућено инсталисаном снагом од 921 МW.

Укупна снага осам термоелектрана ЈП ЕПС, у којима ради 25 блокова, је 5.171 МW. Погонско гориво је лигнит.

ТЕ „Никола Тесла А и Б“

Снага - 2.787 MW

Годишња производња - 17.889 GWh, што чини 50% производње електричне енергије ЕПС-а

ТЕ „Костолац А и Б“

Снага - 921 MW

Годишња производња - 5.989 GWh, што чини 17% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a

У термоелектранама „Колубара”, „Морава” и „Панонске термоелектране-топлане“ произведено је 1.183 GWh, што чини 3% производње ЕПС-а. Максимална годишња производња електрана којима управља ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године - 37.433 GWh електричне енергије.

Top