Ekonomska efikasnot i zaštita životne sredine i OIE

Zaštita životne sredine je jedan od prioriteta poslovanja „Elektroprivrede Srbije“ i sastavni deo strategije upravlјanja kompanijom. Ekološki održivo poslovanje, usklađeno sa normativim a Evropske unije, EPS sprovodi nizom aktivnosti u očuvanju životne sredine, uz istovremeno podizanje produktivnosti proizvodnje i efikasnosti proizvodnih kapaciteta. 

 

Cilј je uskladiti rad proizvodnih i distributivnih delova kompanije sa standardima Evropske unije. Najznačajniji projekti iz oblasti zaštite životne sredine:

  • Rekonstrukcija elektrofiltera;
  • Izgradnja sistema za transport i odlaganje pepela i šlјake;
  • Izgradnja postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju;
  • Upravlјanje kvalitetom uglјa;
  • Modernizacija deponija;
  • Očuvanje vodenog ekosistema akumulacija i ekosistema priobalјa;
  • Uklanjanje PCB ulјa iz energetskih objekata;
  • Upravlјanje otpadom.


Politika zaštite životne sredine

Zelena knjiga

Zelena knjiga - aneks

Bela knjiga

Izveštaj o zaštiti životne sredine u JP EPS za 2011. godinu

Izveštaj o stanju životne sredine u JP EPS za 2015. godinuTop