Ogranci

Hidroelektrane Đerdap
Trg kralјa Petra 1 19320 Kladovo
telefon: + 381 19 801 651, 801 224
faks: + 381 19 801 659, 801 646
web adresa: www.djerdap.rs

 

Drinsko-Limske hidroelektrane
Trg Dušana Jerkovića 1 31250 Bajina Bašta
telefon: + 381 31 86 36 59
faks: + 381 31 86 43 54
web adresa: www.dlhe.rs

 

Obnovljivi izvori energije
Balkanska 13, 11000 Beograd
telefon: 
e-mail: stanislava.vasilijevic@eps.rs 


Termoelektrane Nikola Tesla
Bogolјuba Uroševića Crnog 44 11500 Obrenovac
telefon: + 381 11 20 54 501
faks: + 381 11 87 55 500
web adresa: www.tent.rs

 

Termoelektrane i kopovi Kostolac
Nikole Tesle 5-7 12208 Kostolac
telefon: + 381 12 53 88 01
+ 381 12 53 88 02
faks: + 381 12 53 87 11
web adresa: 
http://www.te-ko.rs/

 

Panonske TE-TO
Bulevar oslobođenja 100, 21000 Novi Sad
telefon: + 381 21 527 785
faks: + 381 21 661 49 44
web adresa: 
www.panonske.rs

 

Rudarski basen Kolubara
Svetog Save 1 11550 Lazarevac
telefon: + 381 11 81 23 130
faks: + 381 11 81 23 210
web adresa: 
www.rbkolubara.rs

 

EPS Snabdevanje
  

Termoelektrane Kosovo*

Površinski kopovi Kosovo*

Elektrokosmet*

 

* Od 1. juna 1999. godine EPS ne upravlјa elektroenergetskim i rudarskim kapacitetima na području Kosmeta.

 

 


Top