Хидроелектране

​ Хидроелектране

Укупна снага 16 хидроелектрана са 50 хидроагрегата је 2.936 MW, што чини скоро 40,2% укупног електроенергетског потенцијала ЕПС-а. Електрична енергија производи се у огранцима „Хидроелектране Ђердап”, Кладово и „Дринско-Лимске хидроелектране”, Бајина Башта.

Прве хидроелектране пуштене су у рад 1955. године - ХЕ „Власина“, а затим и ХЕ „Морава" (1954-1957). Ипак, ХЕ „Ђердап“ се сматра „краљицом“ свих хидроелектрана. Укупна инсталисана снага „Ђердап 1“ и „Ђердап 2“ износи 1.369 МW. Заједно годишње произведу 6.530 GWh, што чини 18 одсто производње електричне енергије ЕПС-а.

Изградња ХЕ „Ђердап 1" почела је још 1964. године, заједничким улагањем Југославије и Румуније. Августа 1970. године ушли су у погон први агрегати, а цео објекат је пуштен у рад 16. маја 1972. године. Основна делатност ове хидроцентрале није само производња електричне енергије већ и превођење бродова преводницама на систему „Ђердап 1" и „Ђердап 2". Бродске преводнице ХЕ „Ђердап 1" су двостепене (бродови улазе у комору, затим се „преводе" у излазни водостај реке Дунав на излазу из коморе). По димензијама коморе, ове преводнице спадају међу највеће у свету.

ХЕ „Ђердап 2" је званично почела да се гради 3. децембра 1977. године, а први агрегати су ушли у погон 1985. године. Ову хидроелектрану чини: електрана, бродска преводница, преливна и непреливна брана, као и пут преко бране на чијој средини је међудржавна граница. Пројектом је предвиђена могућност изградње железничке пруге преко бране.

Девет хидроелектрана на рекама Дрини и Лиму имају укупну инсталисану снагу од 1.358 МW. Годишње производе 3.506 GWh, што чини 10 одсто производње електричне енергије ЕПС-а.

16 ХЕ

Снага - 2.936 MW*

Годишња произвoдња - 10.599 GWh, што чини 30% производње електричне енергије ЕПС-а

ХЕ „Ђeрдaп 1 и 2“

Снага - 1.369 MW

Годишња производња износи 6.530 GWh, што чини 18% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a

„Дринско-Лимске ХЕ”

Снага 9 ХЕ је 1.358 MW

Годишња производња износи 3.506 GWh, што чини 10% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a

„Власинске хидроелектране” и ХЕ „Пирот“ произвеле су 563 GWh, што чини 2% производње ЕПС-а.

Top