Извештаји

​​​Годишњи планови пословања
и извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњих планова пословања


Програм о изменама и допунама трогодишњег план пословања ЕПС ГРУПЕ 2018-2020.pdf

Програм о изменама и допунама трогодишњег план пословања ЈП ЕПС 2018-2020.pdf

Трогодишњи програм пословања ЈП ЕПС 2018-2020

Консолидовани Трогодишњи програм пословања ЈП ЕПС 2018-2020Консолидоване измене и допуне трогодишњег план пословања ЕПС групе 2017-2019

Програм о изменама и допунама трогодишњег план пословања ЈП ЕПС 2017-2019

Консолидовани трогодишњи план пословања ЕПС групе za 2017-2019

Tрогодишњи план пословања ЈП ЕПС 2017-2019Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЕПС групе 2016

Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС 2016

Годишњи програм пословања ЕПС групе 2016 ФЕБРУАР

Годишњи програм пословања ЈП ЕПС 2016 ФЕБРУАР

Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЕПС групе 2015 ЈУН

Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС 2015 ЈУН

Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЕПС групе 2015 МАРТ

Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС 2015 МАРТ

Годишњи програм пословања ЕПС групе 2015 ЈАНУАР

Годишњи програм пословања ЈП ЕПС 2015 ЈАНУАРИзвештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-31.12.2018.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.12.2018.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-30.09.2018.g.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период​ 01.01.-30.09.2018.g.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-30.06.2018.g.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-30.06.2018.g.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-31.03.2018.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.03.2018.

Извештај о степену усклађености ТПП Групе ЕПС за период 01.01.-31.12. 2017.pdf

Извештај о степену усклађености ТПП ЈП ЕПС 01.01.-31.12.2017.pdf

Извештај о степену усклађености ТПП Групе ЕПС 01.01.-30.09.2017.g.pdf

Извештај о степену усклађености ТПП ЈП ЕПС 01.01.-30.09.2017.g.pdf

Извештај о степену усклађености Групе  01.01.-30.06.2017.pdf

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 01.01.-30.06.2017.pdf

Извештај о степену усклађености Групе 01.01.-31.03.2017.pdf

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 01.01.-31.03.2017.pdf

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-31.12.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1-31.12.2016.

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1-30.09.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1-30.09.2016.

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-30.06.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1.-30.06.2016.

Извештај о степену усклађености ЕПС Снабдевање 1.1.-31.03. 2016.

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-31.03.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1.-31.03.2016.


ЈП ЕПС - највећи дужници


Top