Основни подаци

Према процењеној вредности капитала и са 35.956 радника (са запосленима са Косова и Метохије), закључно са 31. децембром 2015. Електропривреда Србије представља највеће предузеће у земљи.

Инсталисана снага капацитета за производњу електричне енергије којом располаже ЕПС износи укупно 8.359 МW, и то:

  • * у термоелектранама на лигнит 5.171 МW
  • у термоелектранама-топланама на гас и течна горива 353 МW
  • у хидроелектранама 2.835 МW

ЕПС управља и радом три електране укупне снаге 461 МW које нису у његовом власништву.

Електропривреда Србије је највећи произвођач лигнита у земљи, са могућом годишњом производњом од око 38 милиона тона. Угљени басени Колубаре, Костолца и Косова и Метохије* налазе се у непосредној близини термоелектрана.

 * Од 1. јула 1999. године ЕПС не управља својим капацитетима на подручју Космета