Огранци

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра 1 19320 КЛАДОВО
телефон: + 381 19 801 651, 801 224
факс: + 381 19 801 659, 801 646
wеб адреса: www.djerdap.rs

 
ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
Трг Душана Јерковића 1 31250 БАЈИНА БАШТА
телефон: + 381 31 86 36 59
факс: + 381 31 86 43 54
wеб адреса: www.dlhe.rs
 
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Царице Милице 2, 11000 БЕОГРАД
телефон: + 381 11 20 24 828
факс: + 381 11 26 29 489

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА
Богољуба Урошевића Црног 44 11500 ОБРЕНОВАЦ
телефон: + 381 11 20 54 501
факс: + 381 11 87 55 500
wеб адреса: www.tent.rs
 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ
Николе Тесле 5-7 12208 КОСТОЛАЦ
телефон: + 381 12 53 88 01
+ 381 12 53 88 02
факс: + 381 12 53 87 11
wеб адреса: http://www.te-ko.rs/
 
ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО
Булевар ослобођења 100, 21000 НОВИ САД
телефон: + 381 21 527 785
факс: + 381 21 661 49 44
wеб адреса: www.panonske.rs
 
РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА
Светог Саве 1 11550 ЛАЗАРЕВАЦ
телефон: + 381 11 81 23 130
факс: + 381 11 81 23 210
wеб адреса: www.rbkolubara.rs
 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОСОВО *
ПОВРШИНСКИ КОПОВИ КОСОВО*
ЕЛЕКТРОКОСМЕТ*

 

* Од 1. јуна 1999. године ЕПС не управља електроенергетским и рударским капацитетима на подручју Космета.