Јавност рада

image2015-11-03-142149.pdfОвлашћена лица ЈП ЕПС Београд за поступање по захтевима за доступност информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја​

Prilog 1.docОбразац

слати на:

 

Oбавештавамо Вас да је Сектор за набавке и комерцијалне послове отворио налог eps.nabavke.zapazanja@eps.rs чија је сврха унапређење система набавки, кроз остваривање боље и квалитетније комуникације свих заинтересованих лица у вези са свим питањима од значаја за спровођење поступака набавки. Уколико имате питања, запажања, коментаре или примедбе, обавестите нас о томе. Наш циљ је транспарентно, ефикасно и квалитетно спровођење поступака набавки у складу са законима Републике Србије. Поделите са нама Ваше мишљење а наш стручни тим ће одговорити на Ваша питања.