Proizvodnja električne energije

Termoelektrane
 
Ukupna snaga osam termoelektrana u kojima radi 18 blokova je 4.032 MW. One kao pogonsko gorivo koriste lignit.
 
  • TE Nikola Tesla A (sa ukupno 6 blokova)
  • TE Nikola Tesla B (sa ukupno 2 bloka)
  • TE Kolubara (sa ukupno 5 blokova)
  • TE Morava (sa jednim blokom)

U sastavu "Termoelektrane i kopovi Kostolac" su:

  • TE Kostolac A (sa ukupno 2 bloka)
  • TE Kostolac B (sa ukupno 2 bloka)

U sastavu "TE Kosovo" su: *

  • TE Kosovo A (sa ukupno 5 blokova)
  • TE Kosovo B (sa ukupno 2 bloka)
Najveći blokovi se nalaze u TE "Nikola Tesla B" blokovi - B1 i B2 sa ukupnom snagom od 1.190 MW raspoložive snage.
 
*Od 1. juna 1999. godine EPS ne upravlja svojim kapacitetima na području Kosmeta.
 
Hidroelektrane
 
Ukupna snaga šesnaest hidroelektrana sa 50 hidroagregata je 2.958 MW, što čini skoro 34 odsto ukupnog elektroenergetskog potencijala EPS-a. Proizvodnja električne energije obavlja se u ograncima:
 
"Drinsko-Limske hidroelektrane" , Bajina Bašta

Prve hidroelektrane puštene su u rad davne 1955. godine - HE Vlasina, a zatim i HE "Morava" (1954-1957). Međutim, HE Đerdap se smatra kraljicom svih hidroelektrana.

Izgradnja HE "Đerdap 1" počela je još 1964. godine, zajedničkim ulaganjem Jugoslavije i Rumunije. Avgusta 1970. godine ušli su u pogon prvi agregati, a ceo objekat je pušten u rad 16. maja 1972. godine. Osnovna delatnost ove hidrocentrale nije samo proizvodnja električne energije već i prevođenje brodova prevodnicama na sistemu "Đerdap 1" i "Đerdap 2".

Brodske prevodnice HE "Đerdap 1" su dvostepene (brodovi ulaze u komoru, zatim se "prevode" u izlazni vodostaj reke Dunav na izlazu iz komore). Po dimenzijama komore, ove prevodnice spadaju među najveće u svetu.

HE "Đerdap 2" je zvanično počela da se gradi 3. decembra 1977. godine, a prvi agregati su ušli u pogon 1985. godine. Ovu hidroelektranu čini: elektrana, brodska prevodnica, prelivna i neprelivna brana, kao i put preko brane na čijoj sredini je međudržavna granica. Projektom je predviđena mogućnost izgradnje železničke pruge preko brane.
 
Termoelektrane - toplane
 
Panonske termoelektrane-toplane“ d.o.o Novi Sad (Panonske TE-TO) od 1. jula 2015. radi i posluje u okviru Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ kao Ogranak; njegova tri ogranka proizvode električnu energiju za potrebe elektroenergetskog sistema Srbije, toplotnu energiju za potrebe gradskih toplana u Novom Sadu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici, i tehnološku paru za potrebe industrije.
Postrojenja proizvode energiju u savremenom, kogenracijskom procesu, koji omogućava uštedu primarnog goriva - prirodnog gasa ili mazuta do 25 % u odnosu na odvojenu proizvodnju struje i toplote. Ukupna nominalna instalisana snaga iznosi: 425 MW za proizvodnju električne energije, 505 MW (t) za proizvodnju toplotne energije, 860 t/h (tona po satu) tehnološke pare za procesnu industriju.