Osnovni podaci

Prema procenjenoj vrednosti kapitala i sa 35.956 radnika (sa zaposlenima sa Kosova i Metohije), zaključno sa 31. decembrom 2015. Elektroprivreda Srbije predstavlja najveće preduzeće u zemlji.

Instalisana snaga kapaciteta za proizvodnju električne energije kojom raspolaže EPS iznosi ukupno 8.359 MW, i to:

  • * u termoelektranama na lignit 5.171 MW
  • u termoelektranama-toplanama na gas i tečna goriva 353 MW
  • u hidroelektranama 2.835 MW

EPS upravlja i radom tri elektrane ukupne snage 461 MW koje nisu u njegovom vlasništvu.

Elektroprivreda Srbije je najveći proizvođač lignita u zemlji, sa mogućom godišnjom proizvodnjom od oko 38 miliona tona. Ugljeni baseni Kolubare, Kostolca i Kosova i Metohije* nalaze se u neposrednoj blizini termoelektrana.

 * Od 1. jula 1999. godine EPS ne upravlja svojim kapacitetima na području Kosmeta