Bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih

Bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih je prioritet u upravljanju ljudskim resursima. Svesni da radimo teške poslove,  procenili smo rizike svakog radnog mesta da bi sprečili nastanak povreda na radu . Naš cilj je da u tome budemo najbolji.
Radi ostvarivanja bezbednosti i zdravlja na radu utvrđujemo i sprovodimo preventivne aktivnosti. One se odnose na primenu savremenih tehničkih, ergonomskih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, organizacionih i drugih mera i sredstava za otklanjanje rizika od povreda zaposlenih. U svim privrednim društvima sprovodimo preventivne i periodične preglede i ispitivanje opreme za rad i uslova radne sredine. Stalnu brigu posvećujemo i opremi za ličnu zaštitu na radu. U svim organizacionim delovima podjednako redovno organizujemo periodične sistematske i kontrolne specijalističke zdravstvene preglede. Pratimo zdravlje zaposlenih i podstičemo njihovu rehabilitaciju i rekreaciju.

/SWF/bezbednost.swf