Razvoj zaposlenih

Ulaganje u razvoj zaposlenih je put ka ostvarivanju strateških ciljeva kompanije. Svesni da se isključivo kontinuiranim, planskim i svrsishodnim ulaganjem u inoviranje znanja i veština može povećati radna efikasnost i unaprediti poslovanje, Elektroprivreda Srbije posvećuje veliku pažnju različitim vidovima stručnog usavršavanja zaposlenih.
Redovno se organizuju obuke: interne, angažovanjem sopstvenih stručnjaka, ili eksterne, sa izvođačima koji usluge edukacije pružaju na tržištu, omogućava se učešće zaposlenih u radu stručnih skupova u zemlji i inostranstvu, studijska putovanja radi upoznavanja sa savremenim tehnologijama, finansiraju se specijalizacije za određene oblasti rada, omogućava se sticanje i obnavljanje potrebnih licenci i polaganje stručnih ispita.

/SWF/razvoj.swf