Odbor izvršnih direktora

Milorad Grčić
V. d. direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“
Predsednik Izvršnog odbora

Biografija Milorad Grčić 

Balkanska 13
kabinet@eps.rs

Tatjana Pavlović
Izvršni direktor za poslove finansija

Telefon: +381 11 2024 671
tatjana.pavlovic@eps.rs


Zorana Stojković
Izvršni direktor za korporativne poslove

Telefon: +381 11 2024 779
korporativni.poslovi@eps.rs

Slobodan Mitrović
Izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje uglja

Telefon: +381 11 3952 324
proizvodnja.uglja@eps.rs

Savo Bezmarević
Izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje energije

Telefon: +381 11 3952 427
proizvodnja.energije@eps.rs

Zoran Rajović
Izvršni direktor za tehničke poslove distribucije električne energije i upravljanje distributivnim sistemom

Telefon: +381 11 3952 362
zoran.rajovic@eps.rs

mr Dragan Vlaisavljević
Izvršni direktor za poslove trgovine električnom energijom

Telefon: +381 11 3952 313
dragan.vlaisavljevic@eps.rs

Goran Knežević
Izvršni direktor za poslove snabdevanja električnom energijom

Telefon: +381 11 2024 799
goran.knezevic@eps.rs